Slut med poker hos Poker Host

3 augusti 2018 av Pokersajter.org

Poker Host logoPokerHost som grundades 2005 och som finns presenterad på Pokersajter.org har avbrutit sin verksamhet. Domänen finns fortfarande kvar och det är först när man klickar sig vidare som det framgår att varumärket ändat sin historia.

Pokerhost lanserades 2005 och då på Dobrosoft-nätverket. Sedan dess har ett antal byten och nätverk skett och sedan lång tid är det en pokersajt som existerat under radarn och nedläggningen kommer knappast som någon överraskning. Meddelandet som går att läsa på hemsidan är kortfattat: “Important Message: We regret to inform you that Poker Host has ceased operations.“

I meddelandet ingår också en rekommendation till spelare att söka sig till Americas Cardroom om man vill spela poker. Båda rummet ligger på nätverket WPN.

Någon information om händelseutvecklingen som lett till nedläggningen inkluderas inte och kommer kanske aldrig tillkännages. Självfallet är det troligen en fråga om sinande intäkter, men i nyhetsartiklar som rör nedläggning på olika håll spekuleras det i att missnöje med WPN från pokersajtens sida kan vara en viktig aspekt i skeendet.

Ett mejl ska ha gått ut till berörda spelare i början av juli med uppmaning att höra av sig med eventuella fodringar. Det bästa sättet att komma i kontakt med ansvariga är förmodligen genom att skicka mejl, e-post är cssupport@pokerhost.com.