Anklagelser om utbrett fusk på Americas Cardroom

7 februari 2018 av Pokersajter.org

Americas Cardroom logoJoel Ingram – en av av de stora pokerprofilerna – har under senaste tiden gått ut med anklagelser om fusk i stor skala på Americas Cardroom, en av sajterna i nätverket Winning Poker Network. Ingram som under flera år varit kontrakterad av sajten ifråga publicerar nu på YouTube material som visar på misstänkta oegentligheter (videon det länkas till är den andra av två Ingram lagt upp när detta skrivs).

Enligt Ingram förekommer utbrett fusk på Americas Cardroom – det handlar om samarbete mellan spelare (dvs. spelare som sitter på samma bord och kommunicerar med varandra), spelare med flera konton samt eventuellt så kallade superusers (konton som har tillgång till information om andra spelares kort medan spelet pågår). Ingram säger sig ha funnit minst 30 konton som han starkt misstänker vara involverade, men tillägger att han tror det kan röra sig om hundratals konton som ägnar sig åt fusk i spelarbasen.

Ingram som genom sitt tidigare samröre med Americas Cardrrom också har kunnat kontakta dess VD, fast utan att fått någon tillfredsställande respons. Ingram berättar bland annat i en video att denne argumenterat för att en spelare inte kunnat ha fuskat då denne uppvisat en förlust, men som Ingram påpekar betyder det ingenting i sammanhanget då denne spelare exempelvis kan ägnat sig åt chip-dumpning.

Det fusk som sker i form av samarbete mellan olika spelare alternativt en spelare med flera konton redovisas detaljerat av Ingram och han kan till och med peka ut namn på spelare (dvs. skärmnamn) det handlar om. Vad Ingram främst baserar sina anklagelser på är att dessa spelare har extremt höga vinstprocent och dessutom på höga insatsnivåer, vilket är i klass med världens bästa spelare.

Det kanske mest oroväckande i dessa nyheter är att hur ledningen på Americas Cardroom reagerat. Trots det allvarliga scenariot har de gjort få åtgärder och mest energi tycks ha lagt på att få Ingram att avstå från att offentliggöra sina misstankar.

Att fusk förekommer på Americas Cardroom på sättet som nämnts i denna artikel har inte bevisats. Dock har Ingram ett starkt rykte, stor kunskap och redogör detaljerat för sina beskyllningar. Han tycks heller inte ha något egenintresse i att smutskasta pokersajten ifråga. Därtill har Americas Cardroom sedan många omgetts med dåligt rykte (även om det på senare år tycks skett en viss skärpning), och senast i höstas bekräftades oegentligheter ifråga om hur spelarnas pengar hanterades.